Strona Główna

Aktualności

Historia Firmy

Wykaz Placówek

Plan Dojazdu

Kontakt

 Napisz Do Nas :

Mysłowicka Spółdzielnia Handlowa Społem:

41-400 Mysłowice

ul. Mickiewicza 4a

HISTORIA FIRMY

Początki działalności Spółdzielni w Mysłowicach sięgają 1921 roku, kiedy to zostało  zapisane w Rejestrze Spółdzielni pierwsze Robotnicze Stowarzyszenie Spożywczej Oszczędnościowe ,, Przyszłość ,, z ograniczoną poręką w Mysłowicach Do powstania Spółdzielni w Mysłowicach , jak również w innych miejscowościach naszego regionu i kraju przyczyniło. się bezrobocie i wzrost cen ,  więc zubożenie społeczeństwa , które nasiliło się okresie międzywojennym . Spółdzielnie stanowiły w tym czasie samoobronę ekonomiczną ubogiej ludności i były także ośrodkiem oporu Polaków przed wynarodowieniem .W 1925 roku Spółdzielnia zmieniła nazwę na Robotniczą Spółdzielnię Spożywców,, Przyszłość ,, z ograniczoną poręką w Małej Dąbrówce , w tym samym roku zarejestrowany został Konsum Kolejowy Spółdzielni Spożywców z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach , z oddziałami w Mysłowicach i Imielinie , którego działanie obejmowało wspólny zakup i wyrób towarów spożywczych i gospodarczych .W latach 1920 - 1936 na terenie Brzezinki - Podlarysza powstaje spółdzielnia,, Uchodźca - Powstańca ,, , która w zakresie działania ma organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju zakładów gospodarczych . Równolegle w zakresie tym działa Spółdzielnia Spożywców w Mysłowicach z odpowiedzialnością udziałami .Jednostki te były jednak słabe ekonomicznie i ich działalność trwała tylko do końca 1936 roku .W okresie okupacji spółdzielczość na terenie Mysłowic nie istniała . Bezpośrednio po wyzwoleniu , już w lutym 1945 roku przystąpiono do zabezpieczenia placówek i do organizowania zaopatrzenia ludności . W tym czasie zaczęło funkcjonować Zrzeszenie Spółdzielni Spożywców Przemysłu Węglowego w Katowicach , które na terenie Mysłowic posiadało 2961 członków zrzeszonych w trzech spółdzielniach oraz Spółdzielni Kolejarzy . W 1948 roku powstały branżowe centrale spółdzielcze, wśród nich Centrala Spółdzielczości  Spożywców ,, Społem ,, i Śląska Spółdzielnia Spożywców w Katowicach z oddziałami w poszczególnych miastach .Spółdzielnia w Mysłowicach stała się wówczas IX Oddziałem Śląskiej Spółdzielni Spożywców w Katowicach .

czytaj dalej >>

Copyright © 2008 by Netkom.net.pl